Dyslexie, Dysortografie, Dyskalkulie

Dyslexie

Tento článek poskytuje zevrubný popis neurologických charakteristik dyslexie a popisuje studie, kde Neurofeedback zvýšil zapamatování obsahu textu 4 násobně, 2.5 násobně svýšil porozuměnní textu a 1.1 zlepšil rychlost čtení cca po 10 sezeních.

Celý článek naleznete zde

 

Dysgrafie

24 subjektů prošlo tréninkem QEEG Neurofeedbacku, všichni 5-10 sezeními. Všichni se význmaně zlepšili v rychlosti psaní.

Celý článek naleznete zde