Epilepsie

 

Asi třetina pacientů s epilepsií nemá z léčby žádný prospěch.
EEG biofeedback (neurofeedback) je pro tyto pacienty vhodnou alternativou.
Bylo analyzováno 63 studií o EEG biofeedbacku a epilepsii.
Dostatečné informace pro zařazení do metaanalýzy poskytlo 10 studií.
Všechny studie zahrnovaly pacienty, jejichž záchvaty nebyly kontrolovány medikamentózní léčbou.
Devět studií posilovalo senzomotorické rytmy (SMR), zatímco 1 studie trénovala pomalé korové potenciály (SCP).
Celkově došlo po léčbě EEG biofeedbackem k průměrnému snížení výskytu záchvatů.
V reakci na léčbu uvedlo 74 % pacientů méně týdenních záchvatů.
Metaanalýza ukázala významné snížení frekvence záchvatů při EEG operantním podmiňování.
Toto zjištění je důležité s ohledem na neschopnost skupiny pacientů kontrolovat záchvaty medikamentózní léčbou.

 

Celý článek si můžete přečist zde