Kreativita

music-performance

Výzkumníci Gruzelier et al. zkoumali efekt teréninku mozkových vln Alfa/Theta a sensomotorického rytmu na výkonnost, kreativity, techniku a schopnost prezentace univerzitních instrumentalistů a zpěváků. Pouze Alfa/Theta trénink významně zlepšil všechny sledované parametry, nejvíce potom kreativitu. Trénink SMR zlepšil pozornost, pracovní paměť a psychomotorické schopnosti, což koresponduje s výsledky předchozích výzkumů

Celý článek naleznete zde